Als u zelf energie opwekt met zonnepanelen dan kunt u het deel van de opgewekte energie dat u niet gebruikt terugleveren aan het openbare net. Deze regeling geldt als u een kleinverbruikersaansluiting hebt. Dat is een aansluiting tot 3 x 80 Ampère.

Er is een grens aan de hoeveelheid energie die u terug kan leveren, dit heet de salderingsgrens. Het is de hoeveelheid energie die u van het energiebedrijf geleverd hebt gekregen. In de rekensom voor salderen geldt deze hoeveelheid energie als grens. U kunt nooit meer salderen dan de hoeveelheid energie die u geleverd hebt gekregen

Een voorbeeld:

Stel uw energiebedrijf heeft u 3500 kWh geleverd en uw zonnepanelen hebben 2000 kWh geproduceerd. En van deze 2000 kWh gebruikt u zelf 1000 kWh. Dan levert u 1000 kWh terug aan het net. Van de 3500 kWh die geleverd is wordt de 1000 kWh afgetrokken en u moet uiteindelijk voor 2500 kWh betalen. In dit geval wordt de salderingsgrens van 3500 kWh niet bereikt.

In het volgende voorbeeld wordt de salderingsgrens wel bereikt. Stel het energiebedrijf levert 1000 kWh en uw zonnepanelen leveren 2000 kWh op. Daarvan gebruikt u 800 kWh; dan levert u 1200 kWh terug aan het net. De salderingsgrens is in dit geval 1000 kWh en is dus minder dan de hoeveelheid teruggeleverde energie. Dit wil zeggen dat u voor de 200 kWh een terugleververgoeding krijgt van het energiebedrijf.

De huidige salderingsregeling loopt in ieder geval tot 2023.