De energieprestatie van een nieuw gebouw geeft aan hoe energiezuinig de woning of het utiliteitsgebouw is. De eisen aan de energieprestatie worden regelmatig aangescherpt. De energieprestatie wordt nu nog uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Per 1 januari 2021 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen. Vanaf dat moment moet alle nieuwbouw in Nederland een Bijna EnergieNeutraal Gebouw oftewel BENG zijn. BENG komt in grote lijnen overeen met een EPC van 0,2.

Er zijn drie eisen verbonden aan BENG:

 • maximale energiebehoefte, in kWh/m2/jaar
 • maximaal primaire fossiele energiegebruik, in kWh/m2/jaar
 • minimaal aandeel hernieuwbaar op te wekken energie, in %

De BENG eisen gelden alleen voor nieuwbouw. De invoering van de BENG indicatoren brengt met zich mee dat het energieconcept in het ontwerp van een woning uitermate belangrijk wordt. Lees over The Inside Experience. Daarnaast  wordt het inzicht in het energieverbruik expliciet meegenomen.

Voor de woningbouw zullen de volgende BENG indicatoren gehanteerd worden:

 • Energiebehoefte (verwarming en koeling): maximaal 25 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik: maximaal 25 in kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie: minimaal 50 %

Utiliteitsbouw:

 • Energiebehoefte (verwarming, koeling en verlichting): maximaal 50 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik: maximaal 50 in kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie: minimaal 50 %

Scholen:

 • Energiebehoefte: maximaal 50 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik: maximaal 60 in kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie: minimaal 50 %

Zorggebouwen:

 • Energiebehoefte: maximaal 65 kWh/m2/jaar
 • Primair fossiel energiegebruik: maximaal 120 in kWh/m2/jaar
 • Aandeel hernieuwbare energie: minimaal 50 %