Continue wordt nieuwe wet- en regelgeving opgesteld omtrent verduurzaming waaraan moet worden voldaan. Zo is het voor ondernemers bij wet verplicht om sinds juli 2019 aan te kunnen tonen welke energiebesparingsmaatregelen er getroffen zijn. Ook moeten ondernemingen voor 2023 voldoen aan energielabel C. Dit komt allemaal voort uit het Klimaatakkoord van Parijs waar ook in staat dat we in 2050 moeten beschikken over een energiesysteem met een CO2-uitstoot van bijna 0. Er is dus nog een lange weg te gaan. Door te investeren in zonnepanelen is het al snel mogelijk te voldoen aan de huidige en nieuwe regels.

Naast het voldoen aan wetten en regels is het zelfs zo dat u na ongeveer 5 tot 7 jaar uw zonnepaneelsysteem terugverdient. Dit houdt dus in dat u daarna met uw eigen opgewekte energie geld verdient. Gezien de gemiddelde levensduur van 25 jaar is dit dus een super interessante investering. Ook is het mogelijk stroom terug te leveren aan het net. Dit levert u ook weer geld op. Tot slot, is het goed te weten dat er voor het leggen van zonnepanelen op uw dak geen vergunning nodig is, in tegenstelling tot zonnepanelen op land. Alles bij elkaar opgeteld, maakt dat het dus een zeer gunstig moment is om in te stappen en te profiteren van de subsidie. Vroeg of laat moet iedereen over op duurzame energie.