Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Om de energiebehoefte en besparingen van woningen en gebouwen te definiëren en te kunnen meten heeft men de Energie Prestatie Coefficiënt of EPC ingesteld. De EPC is een index die de maat voor energetische efficiëntie van een nieuwe woning of gebouw aangeeft. De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid en levert een belangrijke bijdrage aan het reduceren van het gebruik van fossiele brandstoffen. Vanaf eind 2020 wordt de EPC voor nieuwbouw vervangen door BENG-eisen.

Bij de berekening van de EPC waarde wordt rekening gehouden met een groot aantal factoren van een woning of gebouw:

  • De isolatiewaarde van vloeren, wanden en daken
  • Oppervlak en type van de ramen
  • Type kozijn en bevestiging van het kozijn in de muur
  • Oriëntatie van de woning ten opzichte van het noorden en zuiden
  • Type verwarming
  • Type ventilatie

De energieprestatie drukt de energetische kwaliteit van een woning uit, daarbij gaat het alleen over het gebouw gebonden energiegebruik. Het principe werkt ongeveer als volgt zo: voor de woning wordt een ‘energiebudget’ bepaald. Dit is de hoeveelheid energie die een woning jaarlijks gebruikt bij een EPC van 1. Vervolgens moet worden uitgerekend hoeveel energie de woning werkelijk gebruikt Lees over the average cost. Deze twee waarden worden gedeeld en dat is de uitkomst EPC van een woning. Hoe lager de EPC waarde, hoe beter de energie prestatie van een woning.

Het is belangrijk te weten dat de berekening gaat over de energie die nodig is om het binnenklimaat van uw woning op orde te houden. Hier zit in opgenomen: verwarming, koeling, ventilatie, verlichting, bevochtiging en warmtapwater, there is a difference. Energiegerbuikers zoals oven wasmachine, droger, vaatwasser, etc worden niet meegenomen in deze berekening.

Op 1 januari 2006 werd de grenswaarde voor woningen voor de EPC waarde gesteld op 0,8 of lager. In januari 2011 is deze grenswaarde gelegd verlaagd naar 0,6 en per 1 januari 2015 is de EPC waarde gesteld op 0,4 of lager. Het beleid van de Rijksoverheid is erop gericht dat nieuwe woningen in 2020 (bijna) energieneutraal zijn ofwel nearly Zero Energy Buildings (nZEB).