Schematische weergave van de werking van thermodynamische warmtepompen