Een boerderij met een dak vol zonnepanelen

Subsidies

De Rijksoverheid heeft een aantal doelstellingen wat betreft uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid er voor wil zorgen dat de hoeveelheid duurzame energie 14% moet zijn in 2020, 16% in 2023 en in 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 is dan 80-95% minder vergeleken met 1990.

Om aan deze doelstellingen te voldoen zijn op landelijk niveau een aantal subsidieregelingen en belastingvoordelen ingesteld voor zowel particulieren als bedrijven.

Dak met HONE panelen

De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) is onder andere van toepassing op warmtepompen. De Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE+) is gericht op bedrijven die duurzame energie willen opwekken. Voor huiseigenaren en Verenigingen van Eigenaren is er de Subsidie energiebesparing eigen huis die energiebesparende maatregelen helpt financieren. De Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (STEP) subsidieert energiebesparende maatregelen voor huurders. Sportverenigingen kunnen gebruik make van de Energiebesparing en Duurzame Energie Sportaccommodaties (EDS). Ten slotte is het mogelijk de BTW op de aanschaf van zonnepanelen terug te krijgen.

Naast de bovengenoemde subsidies bieden een aantal gemeentes lokale subsidies aan. Bent u aan het nadenken over een investering in energiebesparing of duurzame energieopwekking dan moet u zeker even de website van de EnergieSubsidiewijzer bekijken. Daarnaast zijn op de websites van MilieuCentraal en VerbeterUwHuis adviezen over energiebesparende maatregelen te vinden.