Subsidies

De Rijksoverheid heeft een aantal doelstellingen wat betreft uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2. In het Energieakkoord staat hoe de overheid er voor wil zorgen dat de hoeveelheid duurzame energie 14% moet zijn in 2020, 16% in 2023 en in 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. De uitstoot van CO2 is dan 80-95% minder vergeleken met 1990. Om aan deze doelstellingen te voldoen zijn op landelijk niveau een aantal subsidieregelingen en belastingvoordelen ingesteld voor zowel particulieren als bedrijven.