Subsidie Energiebesparing Eigen Huis

Huiseigenaren die zelf in hun huis wonen en Verenigingen van Eigenaren, kunnen subsidie van het Rijk krijgen voor energiebesparende maatregelen. U moet dan minimaal 2 energiebesparende maatregelen neemt, zoals isolatie van uw dak, gevel, spouwmuur of vloer/bodem en het aanbrengen van hoogrendementsglas.

De hoogte van de toegekende subsidie is afhankelijk van de aard en hoeveelheid van de energiebesparende maatregelen die u gaat doorvoeren:

  • voor eigenaar-bewoners bedraagt het totaal te ontvangen subsidiebedrag ten hoogste € 20.000
  • voor een vereniging bedraagt de gemiddelde subsidie per koopwoning ten hoogste € 20.000

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de RVO.