Stimulering Duurzame Energieproductie – SDE+

Voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie willen produceren bestaat de Stimulering Duurzame Energieproductie of SDE+. Deze regeling is onderverdeeld in de categorieën Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon.

De bedragen die gemoeid zijn met deze subsidieregeling veranderen jaarlijks en er bestaan twee openstellingsrondes: voorjaar en najaar. Het totale bedrag van de najaarsronde van  2018 bedraagt € 6 miljard.

Wat betreft zonne-energie, is het mogelijk subsidie te verkrijgen voor PV- en zonthermieprojecten. In het geval van de fotovoltaïsche panelen geldt een minimum vermogen van 15 kWp en een grootverbruikesaansluiting (meer dan 3 * 80 A). Voor de zonthermie kan de subsidie toegekend worden voor installaties met een totaal thermisch vermogen van minstens 140 kW.

Afhankelijk van de grootte en hoedanigheid van het project kunnen een omgevingsvergunning en een haalbaarheidsstudie nodig zijn.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de RVO.