Een passiefhuis is een woning met een hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat, zonder traditioneel verwarmings- of koelsysteem en met een zeer laag energieverbruik. Het is een woning die zeer goed geïsoleerd en bijna luchtdicht is. Een passief gebouwde woning heeft een zeer laag energiegebruik, maar is niet per definitie energieneutraal. Passiefhuizen mogen niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken voor verwarming. Het totale maximale primaire energieverbruik mag niet hoger zijn dan 120 kWh/m2 per jaar.

Het ontwerp van een passiefhuis maakt optimaal gebruik van passieve warmteopbrengst uit de bodem en via de zon. De warmteverliezen worden tot een minimum gereduceerd en het ventilatiesysteem beschikt over warmteterugwinning.

De belangrijkste eigenschappen van een passiefhuis zijn:

Isolatie: isolatie met hoge Rc-waarden (Rc = 10) voor vloeren, muren en daken worden toegepast, en glas (HR++), deuren en kozijnen met lage U-waarden. Er moet aandacht besteed worden aan het doorlopen van de isolatie bij de aansluitingen tussen de wanden, daken en vloeren.

Mechanische ventilatie: Het passiefhuisconcept gebruikt gecontroleerde mechanische balansventilatie met een vereiste warmteterugwinning op de ventilatielucht. Verse lucht wordt toegevoerd in de leefruimtes, slaapkamers en werkruimtes. De lucht wordt afgevoerd via de natte ruimtes zoals de keuken, de badkamer en het toilet.

Warmteterugwinning: omdat de woning luchtdicht is, is een constante aanvoer van verse lucht nodig om het comfort van de gebruikers te garanderen. Een warmterugwinningssysteem wordt gebruikt om de verse binnenkomende lucht te verwarmen met de lucht die naar buiten wordt afgevoerd. Hierbij wordt typisch 90% van die warmte teruggewonnen.

Benutting van het zonlicht: om zonnewarmte optimaal te kunnen benutten is noord-zuid oriëntatie van de woning essentieel. Er is veel glas op het zuiden; de noordkant is meer gesloten. Zo kan de laagstaande zon in de wintermaanden naar binnen schijnen. Om oververhitting in de zomer te voorkomen is zonwering vaak nodig.

Alternatieve energie:  de energiebehoeften in een passiefhuis zijn heel laag. Duurzame energiebronnen zoals een zonneboiler voor het warm water en zonnepanelen voor de stroomopwekking zijn voldoende om in de volledige resterende energiebehoeften te kunnen voorzien.