Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en zonnepanelen

Naast de Energieinvesteringsaftrek (EIA) kunt u ook gebruik maken van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van eventuele andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar van aanschaf van zonnepanelen.

Wat komt er nog meer in aanmerking voor KIA?

Naast zonnepanelen komen alle investeringen in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming in aanmerking. Het is slim om met uw boekhouder te overleggen welke investeringen u wanneer doet. Soms is het beter om een investering naar voren te halen, maar het kan ook juist lonen om een investering later te doen.

Tabel KIA 2020

Om te bereken welk bedrag u mag aftrekken van uw winst, neemt u het totale investeringsbedrag in een jaar.

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
niet meer dan € 2.400 0%
€ 2.401 t/m € 58.238 28% van het investeringsbedrag
€ 58.239 t/m € 107.848 € 16.307
€ 107.849 t/m € 323.544 € 16.307 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 107.848
meer dan € 323.544 0%

Bron: Belastingdienst.nl

Combineren met andere regelingen

Als u zonnepanelen hebt aangeschaft mag u KIA combineren met andere regelingen, zoals EIA. Het rendement op de investering in zonnepanelen wordt daarmee nog aantrekkelijker.