Wat heeft mijn huis te maken met milieu, energie en klimaat?

De gebouwde omgeving neemt ongeveer 35% van het totale Nederlandse energieverbruik voor haar rekening. En de helft daarvan wordt door de huishoudens gebruikt. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen is het noodzakelijk om dit verbruik te verminderen door  energieneutraal te bouwen en te renoveren. Heel belangrijk hierbij zijn verbeterde isolatie en het omschakelen van de verwarmings- en koelingsinstallaties van verbranding van fossiele brandstoffen naar gebruik van duurzame brandstoffen.

Bij energieneutraal bouwen en bij de transitie van fossiele naar duurzame energiebronnen kunt u verschillende concepten en begrippen tegenkomen:

De energieprestatie van een woning of gebouw wordt uitgedrukt in de EPC of energieprestatiecoëfficiënt.

Eind 2020 wordt de EPC vervangen door BENG. BENG staat voor bijna energieneutraal gebouw.

In een nul-op-de-meterwoning staat de energiemeter aan het eind van een jaar op dezelfde stand als aan het begin van het jaar.

In een all-electric woning wordt geen gas gebruikt maar zijn de voorzieningen voor verwarming, warm tapwater en koken electrisch geregeld.

Een passiefhuis is een woning die zeer goed geïsoleerd en bijna luchtdicht is, en met een zeer laag energiegebruik.