Agrarisch

Steeds meer ondernemers kiezen voor zonnepanelen, ook in de agrarische sector. Een slimme investering want de prijzen zijn in de afgelopen jaren gedaald en het rendement is juist toegenomen. Wel is het raadzaam om een specialist in te schakelen.

Hoe rendabel ook, investeren in zonnepanelen mag in geen geval het productieproces verstoren of de (bedrijfs)veiligheid in gevaar brengen. Een specialist in zonnepaneleninstallaties bij agrarisch ondernemers weet met welke eisen hij te maken heeft.

Specialistische kennis
Naast veehouders en akkerbouwers, kiezen ook fruittelers vaker voor het plaatsen van zonnepanelen. De loodsen voor opslag en koeling hebben vaak een groot dakoppervlak dat zeer geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen. Als de installatie door de vakmensen met specialistische kennis wordt uitgevoerd, dan worden storingen in de ventilatiesystemen te allen tijde voorkomen. Zo hoeft het productieproces van de fruitteler nooit worden stilgelegd.

Specifieke eisen veehouderij
Ook bij melkvee-, pluimvee-, varkens-, schapen- of geitenhouders gelden specifieke eisen omtrent de installatie van zonnepanelen. Dit heeft niet alleen maar te maken met het productieproces, maar eveneens met het dierenwelzijn. Daarom moeten zonnepanelen altijd op de juiste manier worden aangelegd. Zo mag er bij melkveehouders geen magnetisch veld ontstaan onder het dak van de stal, omdat koeien hier extreem gevoelig voor zijn. Daarbij geldt voor veehouders dat de ventilatiesystemen en apparatuur nooit mogen uitvallen: een reden om installateurs in te schakelen die precies weten wat ze doen.

Professionele installateurs zijn daarbij tevens op de hoogte van strenge hygiëne-eisen die gelden voor bedrijven binnen de voedselproductie. Zij houden daar nauwkeurig rekening mee, onder meer om dierziekten te voorkomen.

Brand voorkomen
Naast storingen en diverse ziekten, kunnen ook (stal)branden voorkomen worden: bijvoorbeeld door te kiezen voor vlamboogdetectie. Wanneer de losse kabels of draden contact maken, bijvoorbeeld door ongedierte, dan kunnen er vonken ontstaan. Bij een installatie inclusief vlamboogdetectie worden de zonnepanelen direct uitgeschakeld. En wanneer de omvormer wordt uitgeschakeld of de netstroom wordt verbroken (bijvoorbeeld bij onderhoud aan de panelen), worden de kabels automatisch naar een lagere spanning geschakeld. Dit maakt het systeem nog veiliger.

Monitoren op afstand
De specialisten zorgen er niet alleen voor dat de installatie vlekkeloos en veilig verloopt, maar leveren ook na afloop kwaliteit. Zo bewaken zij hun installaties op afstand. De agrarisch ondernemer krijgt ook inzicht in de afzonderlijke panelen en hoeveel stroom ze opwekken (vaak in een app). Mocht er een storing plaatsvinden, dan kan het juiste paneel zo snel mogelijk gerepareerd, onderhouden of gereinigd worden. Zo haalt iedere ondernemer het maximale rendement uit zijn investering.